Lokalplaner

Startside
Præsentation
Generalforsamling
Lokalplaner
Parken
Nyheder/Vedtægter

Ny Lokalplan for området

 

Vi har fremsendt et forslag til ændringer af indkørsel/parkering på egen grund i Bygvænget & Rugvænget, dette har kommunen taget med i prioriteringen af lokalplaner

Lokalplan  2-3 ændring af denne til Holbæk.pdf

Dette forslag er med i prioritgeringen af inden forlokalplanforslag.

Så er der den nye udstykning syd for voresområde.

Vest for Ringstedvejf_lokpl_10.01.pdf

Vores fremsendte ændrings forslag

Ændringsforslag til lokalplan 1001.pdf