Byg- Rug- & Havrevænget Grundejerforening

 

Startside
Præsentation
Generalforsamling
Lokalplaner
Parken
Nyheder/Vedtægter
Præsentation af foreningen

I vores forening med 63 medlemmer, fordelt på 3 veje ud fra Landlystvej.
Bygvænget består at tre runder og er startet bebygget 70'erne
Rugvænget har en runde og et par små stikveje De kom til da Byvænget var udbygget
Havrevænget kom til i 80'erne da manglede grunde. Der blev bygger nogle få huse de første år, med fra 98-99 begyndte det at gå stærkt og det var fuldt udbygget i 2003-4.

Parken blev anlagt af de første beboer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. februar 2012