Orientering &
Vedtægter

Startside
Præsentation
Generalforsamling
Lokalplaner
Parken
Nyheder/Vedtægter

Nyheder:::

 

 

Efter generalforsamlingen er der opsat stop piller i Rugvænget og jorden syd for vores udstykning er blevet ordnet.

 

Den 10 maj 2012 skal jeg til møde med Holbæk kommune omkring carporte og parkeringspladser på grunden.

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde.

 

Udstykningsplaner for området syd for vores forening. Lokalplan 10.01

 

Morten Holme, Holbæk kommune oplyser at planerne er stillet i bero foreløbig da firmaet bag ikke arbejder med udstykningen i øjeblikket.

 

 

 

Legende børn skilte

Der er kommet svar fra Holbæk kommune på forespørgslen om opsætning af skilte med legende børn på Landlystvej.

 

Emne

SV: Opsætning af skilte på Landlystvej i Svinninge

Fra

Rasmus Peter Sønderfelt

Til

Per@Munksgaard.it

Sendt

15. juni 2009 08:46

 

Til Per Munksgaard.

 

Som opfølgning på min mail af 11. juni 2009, kan jeg oplyse om at politiet nu har udtalt sig angående din forespørgelse om opsætning af skilte på Landlystvej.

 

Politiet kan ikke tillade opsætning af det ønskede skilt da det strider mod færdselslovens § 99, idet det ønskede skilt har lighed med en godkendt færdselstavle (E51 – Opholds og legeområde).

For at kunne give tilladelse til opsætning af E51 er der jf. afmærkningsbekendtgørelsen nogle punkter der skal være opfyldt som ikke er opfyldt på Landlystvej.

 

Jeg kan på baggrund af politiets udtalelse ikke imødekomme din forespørgelse.

  

Med venlig hilsen

 

Rasmus Peter Sønderfelt

 

Ingeniør M.IDA

Tlf: 7236 7321

E-mail: rasps@holb.dk

 

Holbæk Kommune

Teknik og Miljø

Postadresse: 0899 Kommuneservice

Besøgsadresse:

Gl. Skovvej 158 - Nr. Jernløse

4420 Regstrup

Tlf: 7236 3636

E.mail: teknafd@holb.dk

www.holbaek.dk

 

Så vi kan desværre ikke gøre noget ekstra for at beskytte vores børn, så i stedet må alle være opmærksom på at overholde de 30 km/t, så der ikke sker børnene noget

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevængets generalforsamling torsdag den 26 marts 2009 kl. 19.30 i Svinninge hallens mødelokale

Referat

1. Valg af ordstyrer Michael Jensen

2. Formandens beretning ( Udsendt) blev godkendt

3. Regnskab 2008 ( Udsendt) blev godkendt

4. Valg af bestyrelse

Peter Hansen genvalgt

Kim Rasmussen genvalgt

Erik Christiansen genvalgt

Suppleant 1 Majbritt Samsing genvalgt

Suppleant 2 Ole Hartz genvalgt

Revisor Jørgen Schou genvalgt

5. Forslag fra bestyrelse Opsætning af Legende Børn skilte ved 30 km. skilte på Landlystvej

Evt. en hjemmeside, hvor området og foreningen beskrives. Begge punkter godkendt Indkomne forslag Ingen

6. Eventuelt

Haveaffald der ikke bliver afhentet: Det skal indskærpes at affald der sættes ud skal meldes til kommunen, hvis det ikke sker så har vi problemer med at de ikke tager det med. For dem der har email, aflever dem til bestyrelsen eller gå på hjemmesiden og send en mail til os, så vi kan spare lidt papir

Bestyrelsens beretning
29-04-2012 Foreningens vedtægter    pdf                  Hent Adobe